Skip to main content

Tsovyanova instrukcja Tutorial

I Tsovyanova instrukcja obsługi (NA Tsovyanov Radziecki położnik-ginekolog, 1882-1965) położnicze metody ręczne prowadzone w porodzie z czysto pośladkową i czołową prezentacją płodu, patrz Przedstawienie miednicy płodu 999. 999. Zasiłek manualny Tsovyanova (N. otrzymania w czystej dostarczania zamka, prowadzonych w celu uniknięcia przechylenia w zagrodach w cyklu wypychania, jest dociskany do płodu brzuchu nogi i tułowia w kierunku .. osi kanału rodnego 1 Malaya Encyklopedia Medyczna - m.: Medical Encyclopedia 1991/96 2. Pierwsza pomoc - M:. ... Big Encyklopedia 1994 rosyjski słowniku 3. Kolegiata terminów medycznych .. - M .: radziecka encyklopedia - 1982-1984