Skip to main content

Touraine - Sulinyaka wrodzona giperektodermoz

(A Touraine, 1883/61, francuski dermatolog ;. Soulignac) cm. . Zespół Schaefera.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984