Skip to main content

Metoda infuzji Waldman

(W. A. ​​Waldman, 1892/70 radziecki terapeuta) Sposób bezpośredniego pomiaru stwardnienia ciśnienia żylnego przy którym wytwarzają igły do ​​nakłuwania żyły połączony za pomocą gumowej rurki wypełnionej cieczą za pomocą zaworu trójdrogowego z ciśnieniomierzem i z wkraplacza zawierającego roztwór dla Okresowe mycie systemu pomiarowego w celu zapobiegania zakrzepicy igły.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984